ZOEK BEHANDELAARklik hier

Route:  
  1. Home

Disclaimer

De Opleiding Triggerpointcoach is zich bewust van zijn taak om betrouwbare informatie te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor drukfouten, tekortkomingen of voor eventuele schade en gevolgen van het gebruik maken van de informatie op de website of de geleverde producten.

De huisarts is de aangewezen persoon om te kijken of de klachten zorgelijk of bedreigend zijn of niet. Het is ten alle tijden raadzaam om contact op te nemen met de huisarts of een specialist als er ook maar enige twijfel is of het vermoeden dat er mogelijk ernstige aandoeningen aan ten grondslag liggen.

Het materiaal behelst een overzicht van veelvoorkomende klachten en uitstralende sensaties, en is bedoeld als aanvullende informatie. Het is nimmer een vervanging van medisch onderzoek. De schrijver kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade voortvloeiend uit het toepassen van de adviezen die gegeven worden. 

Copyright

De opleiding Triggerpointcoach respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opleiding Triggerpointcoach te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

De copyright van de medische illustratie op deze site berusten bij de opleiding Triggerpointcoach en Medicorporate. 

Copyright: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd, gedigitaliseerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming vooraf door Opleiding Triggerpointcoach op straffe van copyrightschending. 

Beperkte aansprakelijkheid

OTC spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OTC.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OTC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Opleiding Triggerpointcoach (Kamer van Koophandel: 34324660)

Inspireer anderen en deel via

 

Schrijf je hier in voor de NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van webinars, blogs, handige tips, onderzoeken en nieuwe trainingen & ontwikkelingen.

JA! Interessant.