ZOEK BEHANDELAARklik hier

Route:  
  1. Home

Copyright en auteursrechten


Copyright 

De copyright van de Triggerpoint-illustratie op deze site berusten bij de opleiding Triggerpointcoach.

Niets uit de uitgaven van e-books, pdf's en website teksten mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd, gedigitaliseerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming vooraf door Opleiding Triggerpointcoach op straffe van copyrightschending. 

De opleiding Triggerpointcoach respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opleiding Triggerpointcoach te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OTC.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OTC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Opleiding Triggerpointcoach (Kamer van Koophandel: 83278753)

Inspireer anderen en deel via

 

Schrijf je hier in voor de NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van webinars, blogs, handige tips, onderzoeken en nieuwe trainingen & ontwikkelingen.

JA! Interessant.