ZOEK BEHANDELAARklik hier

Route:  
  1. Home

Privacy verklaring


Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Opleiding Triggerpointcoach
Website: http://www.triggerpointcoach.nl
Inschrijfnummer KvK: 34324660

BTW-ID: NL001923735B85


2. E-mailadres

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Adres
Wij gebruiken uw adresgegevens (ontvangen in het kader van een aankoop) voor het verzenden van informatie over onze activiteiten. Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u zichzelf altijd uitschrijven onderaan iedere mailing.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
   a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 
   b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
   c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren)

Met Google is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt en niet gedeeld met Google of andere diensten van Google.


6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties
 

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben alle benodigede veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;


8. Veiligheid opslag van gegevens

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

 

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren kunt inloggen met uw inlogcodes.


10. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen op het volgende e-mailadres: info@triggerpointcoach.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.
 

Inspireer anderen en deel via

 

Schrijf je hier in voor de NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van webinars, blogs, handige tips, onderzoeken en nieuwe trainingen & ontwikkelingen.

JA! Interessant.